Oznámení odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník / odesílatel:

Jméno a příjmení: …...............................................................................

Bydliště: …..............................................................................................

E-mail:   …...............................................................................................

Telefonní číslo:    ….................................................................................

Prodávající / adresát:

Maku Maku s. r. o.

IČ: 11671238

10100 Praha - Vinohrady, Korunní 2569/108

Zastoupena: Bc. Martin Kuchař, info@miningcase.cz, +420 734 874 565

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy

Dobrý den,

dne …................... jsem s vámi uzavřel/a kupní smlouvu prostřednictvím internetu na zboží z objednávky číslo …............................. 

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od této kupní smlouvy, která se týká zboží uvedeného v přiloženém daňovém dokladu. Vracené zboží i daňový doklad posílám zpět s tímto dopisem zpět a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ................. Kč a ......... Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ………….................................. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

Poznámka:

Odstoupení od smlouvy je nutné vlastnoručně podepsat. Doporučujeme vytisknout ve dvou kopiích - jedna pro prodejce a druhá pro vás k uschování pro případ sporu.V ..................................................

dne...............................................           ….......................................................

Vlastnoruční podpis

Přílohy: Doklad o koupi.